ΟΣΔΕΛ - Αδειοδότηση αποδελτίωσης

Βήμα 1: Φορολογικά στοιχεία εταιρείας

Αν υπάγεστε σε καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ παρακαλώ επιλέξτε:

Βήμα 2: Στοιχεία επικοινωνίας

Βήμα 3: Στοιχεία σύμβασης

(Προσοχή! Η ημερομηνία έναρξης που θα συμπληρώσετε να είναι ίδια με την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών αποδελτίωσης.)
(Η διάρκεια που θα συμπληρώσετε να είναι ίση ή μεγαλύτερη με την διάρκεια της σύμβασης με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών αποδελτίωσης.)
(Δραστηριότητα)
(Συμπληρώνετε τον αριθμό του συνόλου των ατόμων που απασχολούνται στην επιχείρησή σας.)
(Συμπληρώνετε τον ετήσιο κύκλο εργασιών της επιχείρησης σας.)
(Προαιρετικά)
Αποθήκευση αποκομμάτων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή - διατήρηση αρχείου
Ανάρτηση αποκομμάτων σε εταιρική ιστοσελίδα - εταιρικό έντυπο για έως 5 άρθρα και για όλο το διάστημα της άδειας
Ανάρτηση αποκομμάτων σε εταιρική ιστοσελίδα - εταιρικό έντυπο για άνω των 5 άρθρων και για όλο το διάστημα της άδειας
Αποστολή αποκομμάτων σε εξωτερικούς συνεργάτες (εξαιρούνται οι εταιρείας επικοινωνίας)

Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Βήμα 4: Στοιχεία πληρωμής