ΟΣΔΕΛ - Αδειοδότηση αποδελτίωσης

Βήμα 1: Φορολογικά στοιχεία εταιρείας

Αν υπάγεστε σε καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ παρακαλώ επιλέξτε:

Βήμα 2: Στοιχεία επικοινωνίας

Βήμα 3: Στοιχεία σύμβασης

(Προσοχή! Η ημερομηνία έναρξης που θα συμπληρώσετε να είναι ίδια με την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών αποδελτίωσης.)
(Η διάρκεια που θα συμπληρώσετε να είναι ίση ή μεγαλύτερη με την διάρκεια της σύμβασης με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών αποδελτίωσης.)
(Συμπληρώνετε τον αριθμό του συνόλου των ατόμων που απασχολούνται στην επιχείρησή σας.)
Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Βήμα 4: Στοιχεία πληρωμής